the black vault

Soğuk Savaş boyunca, kağitalizme karşı mücadele için Doğu Bloku'nun kullandığı on binlerce ajan ve 150 milyar dolarlık varlık, 1990'larda kapitalist oyunu kurallarına göre oynamak için sisteme sokulursa ne olur?

Komünist enternasyonallerin sonuncusu Troçkistlerin kurduğu Dördüncü Enternasyonal'di. Amerikan yönetiminde, Bush kanadının dayandığı Neoconlar içinde eski troçkistler de var. Öyleyse komünistlerin son enternasyonali, buı sefer bir kapitalist enternasyonal olmasın?

İşte Jack King, Beşinci enternasyonal'da belgesel tadında bir romanla bu soruya cevap arıyor.

Soluk soluğa okuyacağınız bu romanda, gerçekle kurgu o kadar birbirine karışıyor ki, okur, bir yandan klasik casusluk romanlarında olduğu gibi "köstebeği" bulmaya çalışırken, diğer yandan da, roman kahramanlarının dünya politikasındaki karşılıklarını arayarak iki bilmeceyi birden çözmeye çalışıyor.

Romanın baş kahramanı Stan Penskie'nin Brzezinsky'nin hayat hikayesiyle paralele olan yaşamı, Amerikan yönetiminde birbirleriyle mücadele eden kililerin, kâh Soros gibi uluslararası bir kapitalist düzen kurmak için, kâh Bush gibi Amerikan tektaraflılığını kabul ettirmek için, Beşinci Enternasyonal'i ele geçirmek üzere, El Kaide gibi örgütleri kullanarak birbirleriyle mücadele etmeleri, eski Doğu Bloku ülkelerinde Soros'un parasıyla yapılan "demokratik devrimler", kitabın ana dekorunu oluşturuyor.

Gerçek dünyadan daha gerçek bir kurgu okumak isteyenler için... (Arka Kapak)

Soğuk Savaş'ta kapitalizme karşı mücadele için Perde gerisinden kullanılan on binlerce ajan ve 150 milyar dolar, 90'larda kapitalist oyunu kurallarına göre oynamak için sisteme sokulursa ne olur? Güncel politikayı ve kimlikleri algılayabildiğimiz bu usta işi Jack King romanı, arka plandaki Soros ve Bush figürlerinin El Kaide gibi örgütler üzerinden mücadelesini baş döndüren tempoda anlatıyor. "Gerçek dünyadan daha gerçek" bir kurguyla heyecanlanmak isteyenleri hem casus romanlarının vazgeçilmezi köstebeği arama uğraşı hem de kitaptaki karakterlerin gerçek dünyadaki karşılıklarını bulma göreviyle baş başa bırakıyor.

Besinci enternasyonal